Poděkování


Poděkování paní Evě Fárové

ze třídy Vlčat - za zajištění nápojů pro všechny děti v rámci ,,Dne dětí". Coca-cola HBC Česko a Slovensko - grantový program Eva Fárová

Fotografie ze Dne dětí

Fotogalerie


Školní rok 2022 - 2023

Poděkování:

p. Švermovi za papíry na kreslení dětem ze třídy Kuřátek

paní Heleně Procházkové z Hrobu za zakoupení vánočních hraček dětem ze třídy Medvědů

p. Jaroslavu Vlachovi, Janu Vinohradskému ml., Lukáši Lasíkovi za zakoupení vánočních hraček dětem ze třídy Vlčat

manželům Janouškovým za odlitky vánočních skřítků ke tvoření pro děti ze třídy Vlčat


Poděkování všem těm rodičům, kteří se podíleli na darování sladkostí pro děti z naší školky, ku příležitosti Mikulášské nadílky.


Zvláštní poděkování:

Poděkování patří těmto tatínkům dětí z MŠ Hrob, kteří pomohli z důvodu plánované rekonstrukce opětovně nastěhovat nábytek a zařízení prostorů staré budovy:

p. Lukáši Tittelovi

p. Šmídovi

p. Zárubovi

p. Řehákovi

p. Klímovi

p. Krejčímu

p. Chludilovi


Zvláštní poděkování:

Poděkování patří těmto tatínkům dětí z MŠ Hrob, kteří pomohli z důvodu plánované rekonstrukce vystěhovat nábytek a zařízení staré budovy:

p. Šmídovi

p. Maškovi

p. Řehákovi

p. Majerovi

p. Chludilovi

p. Červenclovi


Poděkování:

Velké dík patří obětavým tatínkům p. Štěrbovi a Krošlákovi, kteří věnovali naší škole nové dřevěné lavičky. Slouží nejen k posezení u ohniště, ale také zpříjemňují dětem krásné prostředí školní zahrady.MŠ Hrob © 2017