Poděkování

Školní rok 2018 - 2019

Zvláštní poděkování:

Firma SANACE PO p. Jiří Sehnal
sponzorský dar – Revizní zpráva hasicích přístrojů a hydrantů v MŠ za rok 2018Školní rok 2017 - 2018

Zvláštní poděkování:

Firma SANACE PO p. Jiří Sehnal
sponzorský dar – Revizní zpráva hasicích přístrojů a hydrantů v MŠ za rok 2017

Zvláštní poděkování:

manželé Bronislav a Lucie Převrátilovi
– sponzorský dar – v hodnotě 5000 tis. Kč do třídy Vlčat


Poděkování všem rodičům, kteří svým dětem na Karneval obstarali nápadité kostýmy a za občerstvení a cukrovinky k této akci.


Poděkování přítomným rodičům za účast a kreativní tvoření se svými dětmi v rámci Projektu EU - pod názvem ,,Otvírání jara", pořádaného v prostorách školy. Velmi děkujeme za spolupráci.


Poděkování:

manželé Zajíčkovi - věnovali dětem zahradní domeček + stolek s lavičkou
- opravili dětské míchačky ke hrám na pískovišti

manželé Blaschke - věnovali kancelářské a kreslící materiály

p. Jaroslav Vlach z Domaslavic zakoupil digitální teploměr v hodnotě 1000 Kč

Manželům Kosovým - za školní a kreslící materiál pro děti

Manželům Blaschkeovým - za plstěné pohádkové čepičky pro děti

p. Vítězslav Holý III. tř. - věnoval MŠ vánoční stromeček

p. Procházková III. tř. - dárky v rámci Mikuláše

p. Nováková III. tř. - dárky v rámci Mikuláše

p. Kos II. tř. - sladkosti v rámci MikulášeŠkolní rok 2016 - 2017

Milí rodiče,

dne 28. února se konal v prostoru MŠ Karneval v maskách. Děkujeme Vám všem za spolupráci při přípravě a obstarání kostýmů pro Vaše dětičky. Chtěli bychom poděkovat těm rodičům, kteří věnovali sladkosti ku příležitosti této akce:

1. třída KUŘÁTKA

 • p. Jitka Šaurová
 • p. Brabcová
 • p. Slobodová
 • p. Klímová
 • p. Zajíčková
 • p. Hegrová
 • p. Štarková
 • p. Rozenbergová

1. třída VLČATA

 • p. Dančová
 • p. Štěpánová
 • p. Losová
 • p. Sehnalová
 • p. Ráthová
 • p. Borovičková
 • p. Martincová
 • p. Lenka Fauová
 • p. Rieglová
 • p. Ševcovicová
 • p. Majerová

1. třída MEDVĚDI

 • manželé Martina a Roman Jiruškovi
 • p. Helena Procházková
 • p. Borovičková
 • p. Tylmanová
 • p. Macková
 • p. Chludilová
 • p. Zajíčková
 • p. Lenka Fauová
 • p. Otcová
 • p. Příhodová
 • p. Sýkorová
 • p. Žižanovičová
 • p. Tittelová

Sponzoři z řad rodičů:

manželé Příhodovi
– papíry ke kreslení pro děti
– instalace počítačů k výukovým hrám pro děti

manželé Novákovi
– sladkosti pro děti 3. třídy

p. Procházková
– sladkosti pro děti 3. třídy

Zvláštní poděkování:

manželé Roman a Martina Jiruškovi z Nového Města
– věnovali relaxační polštářky a fleecové deky pro 28 dětí 3. tř, dále sedáky na židle, společenské hry a bezpečnostní rohy na nábytek - v hodnotě 6000 Kč

Zvláštní poděkování:

Firma SANACE PO p. Jiří Sehnal
sponzorský dar - Revizní zpráva hasicích přístrojů a hydrantů v MŠ za rok 2016


Školní rok 2015 - 2016

Poděkování těmto rodičům,
kteří věnovali sladkosti či drobnosti k výzdobě na Karneval:

1. třída

 • p. Hudská
 • p. Borovičková
 • p. Fauová
 • p. Dančová
 • p. Sehnalová
 • p. Jarošová
 • p. Losová
 • p. Kokšalová
 • p. Jiravová
 • p. Štěpánová

2. třída

 • p. Fürstová
 • p. Zahelová
 • p. Truongová
 • p. Zelenková
 • p. Sýkorová
 • p. Majerová
 • p. Kantoříková
 • p. Dlouhý
 • p. Příhodová
 • p. Žižanovičová
 • p. Radlová
 • p. Coufalová
 • p. Macková
 • p. Chludilová

3. třída

 • p. Račkovičová
 • p. Hudská
 • p. Dančová
 • p. Ptáček
 • p. Tichá
 • p. Jasukevičová
 • p. Poslední
 • p. Fauová
 • p. Krejčová
 • p. Krausová Zuzana
 • p. Krausová Zuzana
 • p. Otcová
 • p. Borovičková
 • p. Kokšalová

Sboru dobrovolných hasičů Hrob patří poděkování za uspořádání profesionální akce - ,,Rychlého opuštění budovy", zároveň s názornými ukázkami výstroje a oblečení, pomůcek hasičů při jejich práci. Nechyběly ani praktické ukázky hasičů s dětmi a p. učitelkami.

Patří jim velký dík!


Všem rodičům dětí z MŠ děkujeme za milou a obětavou spolupráci (obstarání kostýmů, pomoc při přesunu dětí do sálu restaurace) na plánované vánoční vystoupení v restauraci Koruna.

Dále některým rodičům dětí 3. tř. za odvoz dětí na vánoční vystoupení pro seniory do restaurace Beseda.

paní Lenka Fauová – věnovala všem dětem z 1., 2., 3. tř. pod vánoční stromeček - dopravní vestičky s potiskem a dopravní terčíky

manželé Roman a Martina Jiruškovi z Nového Města – zakoupili stavebnice LEGO - v hodnotě cca 5000 Kč


Zvláštní poděkování:

Firma SANACE PO p. Jiří Sehnal sponzorský dar - Revizní zpráva hasicích přístrojů a hydrantů v MŠ za rok 2015


Poděkování z řad rodičů:

manželé Novákovi – velikonoční perníčky pro Vlčata

p. Procházková – věnovala gumičky a čelenky dětem ke hrám do kadeřnického koutku

p. Kantoříková – věnovala zkumavky a laboratorní materiál dětem ke hrám

p. Chludilová – věnovala tapetové role k pracovní činnosti

p. Nemravová – věnovala dětem pohádkové knihy

p. Zajíčková – věnovala v rámci Mikulášské besídky - velké balení lízátek

manželé Novákovi – věnovali v rámci Mikulášské besídky - čokoládové kouličky pro děti 2. tř.

manželé Otcovi – věnovali dětem vánoční stromeček

p. Fürstová – věnovala velké balení papírů na kreslení


Poděkování z řad veřejnosti

Firma BOHEMIA HOTWORK s.r.o. - věnovala peněžní částku 300 Kč dětem na velikonoce

P. Krista Čurdová - věnovala peněžní částku na zakoupení cukrovinek pro děti na Velikonoce

p. Helena Jelínková - věnovala dětem na Velikonoce lízátka

p. Radek Ponikelský - věnoval papíry dětem ke kopírování

p. Jaroslav Vlach z Domaslavic - věnoval papíry dětem ke kopírování, karnevalovou výzdobu


Školní rok 2014 - 2015

Poděkování z řad rodičů:

Děkujeme rodičům v rámci námětového týdne ,,O Čarodějnicích", kdy spolupracovali se svými dětmi a třídními učitelkami. Podíleli se na obstarání kostýmů, poskytli na třídní výstavky námětové předměty, knihy apod.

Děkujeme všem rodičům, kteří připravili masky pro své děti na ,,maškarní rej“, který se konal v MŠ, dne 26. února.

Dále patří velké poděkování těm z řad rodičů, kteří věnovali na ,,maškarní rej“ pro děti, sladkosti a jiné dobroty.

Ze třídy KUŘÁTEK:

p. Dlouhá, p. Fürstová, p. Macková, p. Zajíčková, p. Zelenková, p. Žižanovičová

Ze třídy VLČAT:

p. Borovičková, p. Dančová, p. Hudská, p. Jasukevič, p. Krausová, p. Křepelková, p. Nebeská, p. Poslední, p. Račkovičová, p. Tichá, p.Vinohradská

Ze třídy MEDVĚDŮ:

p. B. Bláhová, p. Dragounová, p. Fedáková, p. J. Fürstová, p. Ž. Fürstová, p. Fořtová, p. Guillebotová, >p. Homoláčová, p. Houdková, p. Losová, p. Panochová, p. Petrová, p. Sehnalová, p. Sýkorová, p. Utěšená, p. Vnoučková

p. Bláha – věnoval ,,Medvědům" sladkosti v rámci Dne dětí

p. Panochová – věnovala ,,Medvědům" sladkosti v rámci Dne dětí

manželé Jiruškovi z Nového Města - věnovali dětem v rámci Dne dětí - nanuky

p. Zajíčková - věnovala ,,Kuřátkům" v rámci Dne dětí sladkosti

p. Zajíčková – sada razítek ,,zvířátka“ dětem 1. třídy

p. Fűrst st. – věnoval vánoční stromečky pro děti

manželé Homoláčovi – věnovali zachovalé dětské knihy dětem 3. tř.

p. Vinohradská – papíry, modelína, fixy, pastelky, vodovky, nůžky, křídy, štětce

p. Poslední – bonbóny - lipo, kloboučky

p. Kantoříková – papíry ke kopírování

Poděkování všem těm rodičům, kteří se zapojili do podzimní akce v naší MŠ a svým dětem opatřili podzimní ovoce, zeleninu k poznávání a ochutnávce. Věnovali dekorační dýně a ozdoby na Halloween. Zakoupili či vytvořili námětové kostýmy na Halloween. Dále nasbírali kaštany, kterými obdarujeme lesní zvířátka.

Děkujeme všem rodičům za věnování hygienických potřeb pro své děti!


Poděkování z řad veřejnosti:

p. Ladislav Šlajchrt - provedl servis a údržbu dětských koloběžek, věnoval nové cyklo-součástky

p. Milanu Čurdovi - za ukázku tažných severských psů se zajímavým výkladem, která se konala v prostoru zahrady MŠ.

p. Ladislav Šlajchrt - pořídil video nahrávky vánočních vystoupení v restauraci ,,Koruna“


Zvláštní poděkování:

manželé Roman a Martina Jiruškovi z Nového Města – zakoupili 2 dětské kladiny na TV - v hodnotě cca 3000 Kč

Vedení firmy Triangl s.r.o. Hrob - věnovalo dětem ,,balíčky se sladkostmi“ v rámci mikulášské besídky


Zvláštní poděkování:

Děkujeme zřizovateli za nový plášť na naší MŠ - zateplení se uskutečnilo se spoluúčastí města, státního fondu životního prostředí a fondu soudržnosti EU.

Velice děkujeme Firmě Teplotechna - Prima, s.r.o., Teplice za sponzorský dar, díky kterému naší MŠ zdobí logo ,,MŠ Skřítek“.
Našim dětem se určitě chodí do MŠ radostněji.


Zvláštní poděkování:

Firma SANACE PO p. Jiří Sehnal
sponzorský dar - Revizní zpráva hasicích přístrojů a hydrantů v MŠ za rok 2014

MŠ Hrob © 2017