Jídelní lístekJídelní lístek ke stažení:

Jídelní lístek od 24.6.2024


Výše stravného:

Výše stravného na červen 2024Navýšení ceny za stravování

Od 1. prosince 2022 se zvyšuje cena stravného ve školní jídelně z důvodu zvýšení cen potravin v souladu s Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.


Strávníci do 6ti let

přesnídávka - 10,00Kč

oběd - 25,00Kč

svačina - 10,00Kč


celkem: 45,00Kč

Strávníci 7-10 let

přesnídávka - 11,00Kč

oběd - 27,00Kč

svačina - 10,00Kč


celkem: 48,00KčDŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE OHLEDNĚ STRAVNÉHO:

STRAVNÉ A POPLATEK ZA VAŠE DĚTI MŮŽETE PLATIT V HOTOVOSTI VŽDY:

PONDĚLÍ nebo PÁTEK 7,00 – 11,30 hod.

ČTVRTEK 14,00 – 16,00 hod.

V KANCELÁŘI U p. HOSPODÁŘKY SKŘIVÁNKOVÉ.

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ (TÝKAJÍCÍCH SE STRAVNÉHO A POPLATKU)
SE OBRACEJTE PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍHO SPOJENÍ:

p. SKŘIVÁNKOVÁ - MOBIL: 702 200 497

DÁLE ŽÁDÁME RODIČE, ABY PLATBY BYLY SPOJENY - (STRAVNÉ + POPLATEK – měsíční přehledy jsou vyvěšeny v šatnách – uhradit konečnou částku vždy ze 4. sloupce). PLATBY BUDOU UHRAZENY NEJPOZDĚJI VŽDY DO 15. DNE V MĚSÍCI.

BANKOVNÍ SPOJENÍ NA ÚČET MŠ:

ČSOB - č. ú. 181314999/0300


MŠ Hrob © 2017