Jídelní lístekJídelní lístek ke stažení:

Jídelní lístek od 19.2.2018DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE!!!

Z důvodu srovnání měsíčních úhrad Úplaty za vzdělávání (dále jen školkovné), (placeno dopředu) a stravného (placeno pozadu) oznamuji,
že s platností od 1. ledna 2018 budou tyto platby sjednoceny.

Znamená to, že náklad za 11/2017 a školkovné za 12/2017 uhradíte ještě tak, jak bylo zvykem, tedy nejpozději do 15.12.2017.

V posledním týdnu měsíce prosince pak je nutné uhradit náklad za stravné 12/2017 a předpoklad za stravné leden 2018 včetně školkovného 01/2018.

Úhrady za prosinec 2017 požadujeme uhradit ještě v tomto roce, abychom do příštího nevstupovali s nedoplatky.

Stravné a školkovné na leden 2018 lze v nutném případě uhradit
nejpozději do 10. ledna 2018.

Ostatní měsíce již do konce měsíce předcházejícího – únor v lednu, březen v únoru atd.

Případné nevyčerpané stravné zůstává na „účtu“ strávníka a platba na další měsíc bude o tuto částku ponížena.

Informace o výši nákladů na jednotlivé měsíce bude na jednotlivých třídách zveřejněna počátkem měsíce prosince tak, aby byl dostatek času na jejich úhradu.

Příklad:

Novotná Anna 2.tř. listopad 2017
stravné 600,-
školkovné na 12/17 300,-
celkem 900,-

Výhled prosinec stravné 16x30 = 480,- celkem 480,-

Skutečnost 12/2017 = 450,- přeplatek 30,-

Výhled leden 2018 stravné 22x30=660-30=630 +300 školk. celkem 930,-

Případné doplnění či vysvětlení vám poskytne vedoucí stravování p. Rubášová (mobil: 606 309 516)

V Hrobě, listopad 2017                          Bc. Markéta Halířová, ředitelka školy


MŠ Hrob © 2017