Jídelní lístekje dočasně nedostupný
k přečtení na nástěnce v budově školkyPlatba a výběr stravného

Stravné se bude platit pravidelně

NUTNO ZAPLATIT DO 15 DNE V MĚSÍCI

Platit také lze každé ráno od 7:00 - 11:00 hodin

Prosíme rodiče platící přes banku o přesné údaje
a rozdělení poplatku a stravné částky.

Číslo účtu 181314999/0300

Děkujeme za dodržování termínů.

Vedoucí stravování


Zásady placení stravného

Přehled poplatků od od 2. 9. 2017

Stravné za celý den v MŠ

pro děti 2 - 6 let: 30,-Kč

z toho : svačina dopolední 7,-Kč

oběd 16,-Kč

svačina odpolední 7,-Kč

-----------------------------------------

Stravné za celý den v MŠ

pro děti 7 - 10 let: 33,-Kč

z toho : svačina dopolední 8,-Kč

oběd 17,-Kč

svačina odpolední 8,-Kč

-----------------------------------------

Stravné se vybírá měsíc zpětně, dle přesné docházky.

Výše poplatku za MŠ je 300Kč.

Děti předškolního věku tento poplatek neplatí, pouze děti s odkladem školní docházky.

Poplatek a stravné je možno zasílat na účet školky č. 181314999/0300, tyto platby nelze slučovat.

Rodiče dětí nastupujících k docházce do MŠ zaplatí zálohu 500Kč.

Tato záloha zůstává po celé období docházky dítěte do MŠ.

Vyúčtuje se při ukončení docházky.

Vedoucí stravování


MŠ Hrob © 2017