O nás

Mateřská škola byla založena již v roce 1946. Byla vybudována svépomocí občanů města Hrobu. Zřizovatelem mateřské školy je Městský úřad v Hrobě. Od ledna 2003 přešla do právní subjektivity a právní forma mateřské školy je příspěvková organizace. Mateřská škola je umístěna ve dvou budovách. Jedna je zděná budova, v té jsou dvě třídy s příslušenstvím o celkovém počtu dětí 41. Druhá je pavilónového typu, kde je umístěna 3.třída s příslušenstvím o celkovém počtu 28 dětí. Tato část školy byla dostavěna v roce 1983. Objekty jsou propojeny spojovací chodbou, na kterou navazují hospodářské části pavilónu. Zde jsou umístěny ředitelna, knihovna, kuchyň, prádelna, sklady potravin a čistících prostředků, šatna provozních pracovníků. V celé mateřské škole je nainstalován rozvod plynu, zajišťuje vytápění a rozvody teplé vody. Celá škola je obklopena velkou zahradou s pískovištěm, různými skluzavkami a prolézačkami. Travnaté plochy a vybavenost zahrady poskytují dětem možnosti volného pohybu. Na údržbě zahrady se podílejí zřizovatel a zaměstnanci mateřské školy. Zařízení a poloha MŠ odpovídá zcela předškolnímu věku dětí. Mateřská škola je trojtřídní, kapacita je již dva roky maximálně vytížena. Ze strany rodičů je o ni velký zájem. Jídlo se nedováží,denně se ve školce vaří. Nejvyšší stanovená kapacita MŠ je 69 dětí. Děti jsou rozděleny do dvou tříd s provozem celodenním ( 2.tř. a 3.tř.) a jedné třídy s polodenním (1.tř.). Na odpolední činnosti se 1. a 2. třída spojují.