Historie naší mateřské školy

První záznamy o MŠ se datují na červen roku 1946, v této době o děti pečují pěstounky, a postupně se narůstá počet žáčků. K prvním větším stavebním úpravám dochází v letech 1964 – 65. Též v letech 1970 – 71 dochází k dalším stavebním úpravám, protože dochází k nárůstu žáčků. V roce 1981 kvůli velkému zájmu o MŠ začala výstavba nového oddělení, a v roce 1984 bylo toto oddělení slavnostně otevřeno. V roce 1994 došlo k dalšímu rozšíření MŠ, a to o byt ve staré budově, protože byla uzavřena mateřská škola Hrob.

Již od začátku vzniku MŠ se každoročně konají vánoční besídky. Nemůžeme také zapomenou na oslavy MDD. Děti se též účastní různých výtvarných soutěží, a to i mezinárodních, kde slaví úspěch. Žáčci od roku 1981 pravidelně vyrážejí do škol v přírodě, které v nich zanechávají spoustu zážitků. Naše děti se též stávají pravidelnou součástí veřejného života, vystupují při vítaní občánků. A s radostí ukazují vše, co se naučily i na akcích pořádaných svazem důchodců. Na konci roku se pravidelně naše děti těší na školní výlet. A nesmíme zapomenou na rozloučení se školáky, kteří si od nás odnášení na památku nějakou drobnost, aby na léta strávená v naší MŠ rádi vzpomínali.

MŠ Hrob © 2017