Distanční výuka v případě vzdělávání předškoláků

Vážení rodiče,

Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro něž je předškolní vzdělávání povinné. Budou ho muset spustit za předpokladu, že bude v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole většiny dětí alespoň jedné třídy (tzn. více než polovina dětí).

Ostatní děti, 1. a 2. třída, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Materiál budou zajišťovat a vkládat na webové stránky školy pedagogičtí pracovníci. Rodiče si pro své děti materiál ,,distanční výuky" vytisknou a až se mateřská škola znovu otevře, děti přinesou své pracovní listy a se svými třídními učitelkami práce společně vyhodnotí.

V PŘÍPADĚ, ŽE POTŘEBUJETE PRACOVNÍ LISTY VYTISKNOUT, NAPIŠTE DO EMAILU ŠKOLY ms.hrob@seznam.cz STANOVÍME VÁM TERMÍN A ČAS K PŘEDÁNÍ.

Ke stažení:

INTEGROVANÝ BLOK ,,PODZIMNÍ OKÉNKO"

Pracovní list č. 1

Pracovní list č. 2

Pracovní list č. 3

Pracovní list č. 4

Pracovní list č. 5

Pracovní list č. 6

Vyvěšeno dne, 23.10.2020


Pracovní list č. 7

Pracovní list č. 8a

Pracovní list č. 8b

Pracovní list č. 9

Pracovní list č. 10

Pracovní list č. 11

Pracovní list č. 12

Pracovní list č. 13

Pracovní list č. 14

Pracovní list č. 15

Pracovní list č. 16

Pracovní list č. 17

Pracovní list č. 18

Vyvěšeno dne, 3.11.2020


Pracovní list č. 19

Pracovní list č. 20

Pracovní list č. 21

Pracovní list č. 22

Pracovní list č. 23

Pracovní list č. 24

Pracovní list č. 25

Pracovní list č. 26

Pracovní list č. 27

Pracovní list č. 28

Pracovní list č. 29

Vyvěšeno dne, 24.11.2020


Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ,,III. ZIMNÍ OKÉNKO"

Pracovní list č. 30

Pracovní list č. 31

Pracovní list č. 32

Pracovní list č. 33

Pracovní list č. 34

Pracovní list č. 35

Pracovní list č. 36

Vyvěšeno dne, 22.2.2021


Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ,,IV. JARNÍ OKÉNKO"

Pracovní list č. 37

Pracovní list č. 38

Pracovní list č. 39

Pracovní list č. 40

Pracovní list č. 41

Pracovní list č. 42

Pracovní list č. 43

Pracovní list č. 44

Pracovní list č. 45

Pracovní list č. 46

Pracovní list č. 47

Pracovní list č. 48

Pracovní list č. 49

Pracovní list č. 50

Vyvěšeno dne, 1.3.2021


INTEGROVANÝ BLOK ,,JARNÍ OKÉNKO"

Pracovní list č. 51

Pracovní list č. 52

Pracovní list č. 53

Pracovní list č. 54

Pracovní list č. 55

Pracovní list č. 56

Vyvěšeno dne, 24.3.2021

MŠ Hrob © 2017