Distanční výuka v případě vzdělávání předškoláků

Vážení rodiče,

Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro něž je předškolní vzdělávání povinné. Budou ho muset spustit za předpokladu, že bude v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole většiny dětí alespoň jedné třídy (tzn. více než polovina dětí).

Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Materiál budou zajišťovat a vkládat na webové stránky školy pedagogičtí pracovníci. Rodiče si je pak budou moci pro své děti vytisknout. Popřípadě těm rodičům, kteří nebudou mít přístup k tisku, škola materiál zajistí (pouze po předchozí telefonické domluvě s třídními učitelkami).

Aby mohli pedagogičtí pracovníci vyhodnotit dětské práce a úkoly, které doma vypracovávají, máte na výběr tyto možnosti:

1) Naskenovat a zaslat do emailu: www.mshrob.cz odkud Vám pošleme zpětnou vazbu.

2) Vložit do obálky či desek a vhodit do schránky MŠ, která je umístěna na přední straně budovy. Schránku průběžně kontrolujeme, práce dětí vyhodnotíme a pošleme zpětnou vazbu - POZOR!!! nezapomeňte nám připojit Váš email, abychom našli příjemce.

Mateřská škola Hrob bude muset od 26. 10. 2020, až do odvolání k této zmiňované výuce přistoupit. Z důvodu nemoci několika pedagogických pracovníků nemůže škola zajistit plynulý provoz.

Ke stažení:

INTEGROVANÝ BLOK ,,PODZIMNÍ OKÉNKO"

Pracovní list č. 1

Pracovní list č. 2

Pracovní list č. 3

Pracovní list č. 4

Pracovní list č. 5

Pracovní list č. 6

Vyvěšeno dne, 23.10.2020


Pracovní list č. 7

Pracovní list č. 8a

Pracovní list č. 8b

Pracovní list č. 9

Pracovní list č. 10

Pracovní list č. 11

Pracovní list č. 12

Pracovní list č. 13

Pracovní list č. 14

Pracovní list č. 15

Pracovní list č. 16

Pracovní list č. 17

Pracovní list č. 18

Vyvěšeno dne, 3.11.2020


Pracovní list č. 19

Pracovní list č. 20

Pracovní list č. 21

Pracovní list č. 22

Pracovní list č. 23

Pracovní list č. 24

Pracovní list č. 25

Pracovní list č. 26

Pracovní list č. 27

Pracovní list č. 28

Pracovní list č. 29

Vyvěšeno dne, 24.11.2020


MŠ Hrob © 2017