Aktuality

PLACENÉ A NEPLACENÉ AKCE DO KONCE
KALENDÁŘNÍHO ROKU:

19.10. Ukázka sov a dravců v 10:30 hod.– 50,- Kč

23.10. ,,DEN KUŘÁTEK“ TVOŘENÍ
ve spolupráci s rodiči

24.10. ,,DEN VLČAT“ TVOŘENÍ
ve spolupráci s rodiči

24.10.,, DEN MEDVĚDŮ“ TVOŘENÍ
ve spolupráci s rodiči

30.10. Divadlo ,,M“ O PIRÁTOVI DŽEKOVI -
HALLOWEEN v 9:00 hod. – 50,- Kč

31.10. VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ –
cena souboru 250,- Kč (vhodné oblečení)

16.11. Divadlo ,,Krabice“ VLK A OVCE… 50,- Kč

5.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
v rámci dopoledne MŠ

13.12. Divadlo ,,M“ JAK JEŽÍŠEK
NA SVĚT PŘIŠEL - 50,- Kč

14.12. MEDVĚDI Vystoupení pro seniory
v restauraci Koruna v 15:00 h.

15.12. Vystoupení v Domově důchodců
,,POHODA“ Dubí v rámci dopoledne

18.12. KUŘÁTKA VYSTOUPENÍ PRO RODIČE

19.12. VLČATA VYSTOUPENÍ PRO RODIČE

21.12. MEDVĚDI VYSTOUPENÍ PRO RODIČE


Před každou akcí vás budeme vždy blíže informovat!!!